LICEUL TEHNOLOGIC “SIMION BĂRNUŢIU” CAREI

  
CLASE ANUL SCOLAR 2019/ 2020          
             
CLASA INVĂŢĂMÂNT  FILIERA DOMENIU SPECIALIZAREA LIMBA DE PREDARE DIRIGINTE TOTAL ELEVI
  0,5-IXA Zi-Profesional dual Tehnologică Mecanică Mecanic auto Română Feier Aurelia 14
  0,5-IXA Zi-Profesional dual Tehnologică Industrie textilă şi pielărie Confecţioner produse textile Română Feier Aurelia 14
  0,5-IXB Zi-Profesional dual Tehnologică Mecanică Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic Maghiară Zsido Susana  15
  0,5-IXB Zi-Profesional Tehnologică Mecanică Mecanic agricol Maghiară Zsido Susana  15
  0,5-IXC Zi-Profesional  Tehnologică Mecanică Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic Română Varga Claudiu 13
  0,5-IXC Zi-Profesional Tehnologică Mecanică Mecanic agricol Română Varga Claudiu 14
  0,34-IXD Zi-Profesional dual Tehnologică Mecanică Mecanic auto Maghiară Sanislai Zoltan 14
  0,33-IXD Zi-Profesional dual Tehnologică Industrie textilă şi pielărie Confecţioner produse textile Maghiară Sanislai Zoltan 5
  0,33-IXD Zi-Profesional dual Tehnologică Fabricarea produselor din lemn Tapiţer,plăpumar,saltelar Maghiară Sanislai Zoltan 11
  0,5-XA Zi-Profesional Tehnologică Mecanică Mecanic auto Română Kiss Ludovic 14
  0,5-XA Zi-Profesional Tehnologică Mecanică Mecanic agricol Română Kiss Ludovic 13
  0,5-XB Zi-Profesional dual Tehnologică Mecanică Mecanic auto Maghiară Miclea Gheorghe 14
  0,5-XB Zi-Profesional dual Tehnologică Industrie textilă şi pielărie Confecţioner produse textile Maghiară Miclea Gheorghe 16
  0,5-XC Zi-Profesional Tehnologică Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal Română Kato Anca 14
  0,5-XC Zi-Profesional Tehnologică Electromecanică Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale,
electrocasnice şi din industria alimentară
Română Kato Anca 14
0,5-XD Zi-Profesional dual Tehnologică Mecanică Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic Maghiară Vaczy Magdolna 12
0,5-XD Zi-Profesional dual Tehnologică Mecanică Operator  la maşini cu comandă numerică Maghiară Vaczy Magdolna 14
  1-X E Zi-Profesional dual Tehnologică Fabricarea produselor din lemn Tapiţer,plăpumar,saltelar Maghiară Goloman Nicolae 25
  1-X F Zi-Profesional special Tehnologică Construcţii instalaţii şi lucrări publice Zugrav,ipsosar,vopsitor,tapetar Română Groza Lucian 6
  1-XIA Zi-Liceal Tehnologică Mecanică Tehnician transporturi Maghiară Gindele Tiberiu 22
  1-XI B Zi-Profesional Tehnologică Mecanică Mecanic auto Română Sorian Valentin 16
  1-XI C Zi-Profesional Tehnologică Mecanică Mecanic auto Maghiară Svegler Albert 21
  1-XI D Zi-Profesional Tehnologică Mecanică Mecanic agricol Română Moş Luminiţa 15
0,5-XIE Zi-Profesional Tehnologică Industrie textilă şi pielărie Confecţioner produse textile Maghiară Pleşa Elena 10
0,5-XIE Zi-Profesional Tehnologică Mecanică Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic Maghiară Pleşa Elena 11
  1-XI F Zi-Profesional Tehnologică Fabricarea produselor din lemn Tapiţer,plăpumar,saltelar Maghiară Ciocotişan Gheorghe 15
  1-XI G Zi-Profesional special Tehnologică Construcţii instalaţii şi lucrări publice Zugrav,ipsosar,vopsitor,tapetar Română Galea Mariana 8
  1-XII F Zi-Profesional special Tehnologică Construcţii instalaţii şi lucrări publice Zugrav,ipsosar,vopsitor,tapetar Română Csizma Matilda 7
1-IXA Seral Tehnologică Agricultură Tehnician în agricultură ecologică Română Hodorog Gheorghe 31
1-XA Seral Tehnologică Agricultură Tehnician în agricultură ecologică Română Botlinger Tamas 44
1-XIIA Seral Tehnologică Agricultură Tehnician în agricultură ecologică Română Ciocotişan Radu 30
1-XI A  Seral-sem.II Tehnologică Mecanică Tehnician mecanic  pentru întreţinere şi reparaţii Română Covaci Annamaria 32
1-XI B Seral-sem.II Tehnologică Mecanică Tehnician mecanic  pentru întreţinere şi reparaţii Română Szucs Angela 33
  1-XII B Seral  Tehnologică Mecanică Tehnician mecanic  pentru întreţinere şi reparaţii Română Takacs Petru 27
  1-XII C Seral  Tehnologică Mecanică Tehnician mecanic  pentru întreţinere şi reparaţii Română Chiş Lorena 27
  1-XIII A Seral  Tehnologică Mecanică Tehnician mecanic  pentru întreţinere şi reparaţii Română Nagy Gabor 15
  1-XIII B Seral  Tehnologică Mecanică Tehnician mecanic  pentru întreţinere şi reparaţii Română Czier Jacinta 17
PL I Seral Tehnologică Economic Funcţionar bancar Română Kin Carmen 28
PL II Seral Tehnologică Economic Funcţionar bancar Română Czumbil Claudia 24
TOTAL  30 CLASE           690