LICEUL TEHNOLOGIC “SIMION BĂRNUŢIU” CAREI

Comisia de perfecţionare metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice


 MICLEA GHEORGHE- RESPONSABIL

 HODOROG MARIA SECRETAR

 GROZA LUCIAN MEMBRU

 SVEGLER ALBERT MEMBRU

 CHIŞ LORENA MEMBRU


Consiliul pentru curriculum


 GINDELE EMERIC- RESPONSABIL

 CZUMBIL CLAUDIA MEMBRU

 GINDELE TIBERIU MEMBRU

 CIOCOTISAN RADU MEMBRU

 GROZA LUCIAN MEMBRU

 KATO ANCA MEMBRU

 ACHIM MIHAELA MEMBRU


Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii


GINDELE EMERIC -COORDONATOR

CSIZMA MATILDA MEMBRU

 MICLEA GHEORGHE RESPONSABIL

 GROZA LUCIAN MEMBRU

 VAINACHI CRISTINA CONSILIUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR

 TEMPFLI VASILE REPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL

 BRUMBOIU DAN REPREZENTANTUL AGENTULUI ECONOMIC

 KISS LUDOVIC LIDER SINDICAL

 RATIU BEATRIX PRESEDINTA CONSILIULUI  ELEVILOR


Comisia metodica a  ariei curiculare "LIMBĂ ŞI COMUNICARE"


 CZUMBIL CLAUDIA -RESPONSABIL

GALEA MARIANA MEMBRU

 CHIS LORENA MEMBRU

 SORIAN VALENTIN MEMBRU

 MIHALI ANNAMARIA MEMBRU

 NICA MIRELA MEMBRU


Comisia metodica a  ariei curiculare “ MATEMATICĂ ȘI ȘTIIȚE “


CIOCOTISAN RADU -RESPONSABIL

 SZUCS ANGELA MEMBRU

 MOLDOVAN NICOLAE MEMBRU

 CSIZMA MATILDA MEMBRU

 SFARA SIMONA MEMBRU

 CZIER JACINTA MEMBRU

 SILAGHI LUMINITA MEMBRU

 KISS LUDOVIC MEMBRU


Comisia metodica a  ariei curiculare "OM SI SOCIETATE"  


GINDELE TIBERIU-RESPONSABIL

KATO ANCA MEMBRU

 POP CĂLIN-VASILE MEMBRU

 ROMAT ALEXANDRU MEMBRU

 REDAI KRISTINA MEMBRU

 TODEA COSMINA MEMBRU

 ACHIM MIHAELA MEMBRU


Comisia metodica a  ariei curiculare "TEHNOLOGII"


GROZA LUCIAN -RESPONSABIL

GINDELE EMERIC MEMBRU

 TERHES MIRCEA MEMBRU

 SVEGLER ALBERT MEMBRU

 GROZA LUCIAN MEMBRU

 MICLEA GHEORGHE MEMBRU

 KIN CARMEN MEMBRU

 TAKACS PETRU MEMBRU

 HODOROG GHEORGHE MEMBRU

 STEFĂNUŢI ŞTEFAN MEMBRU

 BALOG LUCIAN MEMBRU

 FABIAN ELEONORA MEMBRU

 GOLOMAN NICOLAE MEMBRU

 MOROTI VASILE MEMBRU

 PLESA ELENA MEMBRU

 CANTA MARCEL MEMBRU

 BUGA IOAN MEMBRU

 BOTLINGER TAMAS MEMBRU

 CIOCOTISAN GHEORGHE MEMBRU

 BUCS LASZLO MEMBRU

 FEIER AURELIA MEMBRU


Comisia ariei curriculare, consiliere, orientare   şi activităţi extraşcolare (comisia metodică a diriginţilor)


 ACHIM MIHAELA- RESPONSABIL

MOS LUMINITA MEMBRU

 HODOROG GHEORGHE MEMBRU

 BUGA IOAN MEMBRU

 CIOCOTISAN GHEORGHE MEMBRU

 SVEGLER ALBERT MEMBRU

 PLESA ELENA MEMBRU

 CZUMBIL CLAUDIA MEMBRU

 CSIZMA MATILDA MEMBRU

 GINDELE TIBERIU MEMBRU

 CZUMBIL CLAUDIA MEMBRU

 KISS LUDOVIC MEMBRU

 GOLOMAN NICOLAE MEMBRU

 SZUCS ANGELA MEMBRU

 MICLEA GHEORGHE MEMBRU

 BOTLINGER TAMAS MEMBRU

 TAKACS PETRU MEMBRU

 GROZA LUCIAN MEMBRU

 CIOCOTISAN RADU MEMBRU

 SORIAN VALENTIN MEMBRU

 SFARA SIMONA MEMBRU

 GALEA MARIANA MEMBRU

 HODOROG GHEORGHE MEMBRU

 CHIS LORENA MEMBRU

 CZIER JACINTA MEMBRU

 KATO ANCA MEMBRU

 MIHALI ANNAMARIA MEMBRU

 KIN CARMEN MEMBRU

 TAKACS PETRU MEMBRU


Comisia de organizare a activităţilor educative scolare şi extraşcolare


CSIZMA MATILDA -RESPONSABIL

 ACHIM MIHAELA MEMBRU

 SZUCS ANGELA MEMBRU

 GINDELE TIBERIU MEMBRU

 SORIAN VALENTIN MEMBRU

  HODOROG MARIA MEMBRU

 CZUMBIL CLAUDIA MEMBRU

 CHIS LORENA MEMBRU

 POP CALIN MEMBRU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SORIAN VALENTIN RESPONSABIL

semestriale ROMAT ALEXANDRU MEMBRU

Comisia de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare GINDELE EMERIC PREŞEDINTE

 NADAS MARTA VICEPREŞEDINTE

 KISS LUDOVIV SECRETAR

 DIRIGINŢII CLASELOR MEMBRII

Comisia de apărare împotriva incendiilor GINDELE EMERIC RESPONSABIL

 TAKACS PETRU MEMBRU

 STEFĂNUŢI ŞTEFAN MEMBRU

 MAXIM ALEXANDRU MEMBRU

 SVEGLER ALBERT MEMBRU

 LĂPUŞTE LIVIU MEMBRU

Comisia pentru securitatea şi sănătatea în muncă BUGA IOAN  RESPONSABIL

 LĂPUŞTE LIVIU SECRETAR

 CZUMBIL CLAUDIA MEMBRU

 CIOCOTIŞAN RADU MEMBRU

 TERHEŞ MIRCEA MEMBRU

 GINDELE TIBERIU MEMBRU

 ASZTALOS  STEFAN MEMBRU

 CIOCOTIŞAN GHEORGHE MEMBRU

 MAXIM ALEXANDRU MEMBRU

Comisia de programe şi proiecte educative TERHES MIRCEA RESPONSABIL

 CSIZMA MATILDA MEMBRU

 KATO ANCA MEMBRU

 TAKACS PETRU MEMBRU

 SILAGHI LUMINIŢA MEMBRU

 MIHALI ANNAMARIA MEMBRU

 KISS LUDOVIC MEMBRU

 HODOROG MARIA MEMBRU

 CZUMBIL CLAUDIA MEMBRU

Comisia de elaborare a schemelor orare TERHES MIRCEA PRESEDINTE

 GROZA LUCIAN MEMBRU

 HODOROG MARIA MEMBRU

Comisia pentru prevenirea si   GINDELE EMERIC PREŞDINTE

combaterea violentei in scoala GROZA LUCIAN-OVIDIU MEMBRU

 ACHIM MIHAELA MEMBRU

 KATO ANCA MEMBRU

 HAGO ATTILA MEMBRU

 DOBRA GHEORGHE MEMBRU

 VAINACHI CRISTINA MEMBRU

 MAXIM ALEXANDRU MEMBRU

Comisia de organizare a concursurilor şcolare GINDELE EMERIC PREŞEDINTE

 CZUMBIL CLAUDIA MEMBRU

 CIOCOTIŞAN RADU MEMBRU

 GINDELE TIBERIU MEMBRU

 TERHEŞ MIRCEA MEMBRU

 HODOROG MARIA MEMBRU

 GROZA LUCIAN MEMBRU

Comisia de angajare şi promovare a personalului GINDELE EMERIC PREŞEDINTE

didactic auxiliar şi nedidcatic CSISZAR ILDIKO SECRETAR

 LĂPUŞTE LIVIU MEMBRU

 SFÂRA SIMONA MEMBRU

Comisia de monitorizare a frecventei elevilor TERHES MIRCEA RESPONSABIL

 SILAGHI LUMINITA MEMBRU

 KATO ANCA MEMBRU

 KISS LUDOVIC MEMBRU

Comisia pentru monitorizarea notării ritmice a elevilor TERHES MIRCEA PREŞEDINTE

 SFÂRA SIMONA MEMBRU

 CZUMBIL CLAUDIA MEMBRU

 KIN CARMEN MEMBRU

 CIOCOTISAN RADU MEMBRU

 KISS LUDOVIC MEMBRU

Comisia pentru verificarea documentelor şcolare GINDELE EMERIC RESPONSABIL

 HODOROG MARIA MEMBRU

Comisia de organizare si coordonare a  GINDELE EMERIC PREŞEDINTE

examenelor de situatii neincheiate  TERHES MIRCEA MEMBRU

 FEIER AURELIA MEMBRU

 KATO ANCA MEMBRU

 SVEGLER ALBERT MEMBRU

Comisia de organizare si coordonare a  GINDELE EMERIC PREŞEDINTE

examenelor de diferente TAKACS PETRU MEMBRU

 TERHEŞ MIRCEA MEMBRU

 ROMAT ALEXANDRU MEMBRU

 SORIAN VALENTIN MEMBRU

 GROZA LUCIAN MEMBRU

 CIOCOTISAN RADU MEMBRU

Comisia pentru sustinerea examenului de corigenta  TERHES MIRCEA RESPONSABIL

 GALEA MARIANA MEMBRU

 CZUMBIL CLAUDIA MEMBRU

 CIOCOTISAN RADU MEMBRU

 SZUCS ANGELA MEMBRU

 SFARA SIMONA MEMBRU

 TAKACS PETRU MEMBRU

 ROMAT ALEXANDRU MEMBRU

 CZIER JACINTA MEMBRU

Comisia de recepţie a valorilor materiale şi a alimentelor GINDELE EMERIC RESPONSABIL

 LAPUSTE LIVIU MEMBRU

 MADACSI ZOLTAN MEMBRU

 MAXIM ALEXANDRU MEMBRU

 KRISTO MARICA MEMBRU

 SAVIAN DORINA MEMBRU

Comisia de casare pentru activele fixe, corporale şi  GINDELE EMERIC PREŞEDINTE

necorporale şi pentru materialele de natura  MAXIM ALEXANDRU SECRETAR

obiectelor de inventar  MICLEA GHEORGHE MEMBRU

 LĂPUŞTE LIVIU MEMBRU

 BUZGAU IONEL MEMBRU

 KISS LUDOVIC MEMBRU

Comisia de inventariere a elementelor de activ si de pasiv la nivelul institutiei TERHES MIRCEA PREŞEDINTE

 MAXIM ALEXANDRU SECRETAR

 CSISZAR ILDIKO CONTABIL ŞEF

 MICLEA GHEORGHE MEMBRU

 KISS LUDOVIC MEMBRU

 CIOCOTISAN GHEORGHE MEMBRU

 STEFĂNUŢI ŞTEFAN MEMBRU

 ASZTALOS  STEFAN MEMBRU

 TAKACS PETRU MEMBRU

 LAPUSTE LIVIU MEMBRU

Comisia pentru planificarea serviciului pe scoala pentru  LAPUSTE LIVIU RESPONSABIL

cadre GROZA LUCIAN MEMBRU

Comisia pentru păstrarea patrimoniului CSIZMA MATILDA PRESEDINTE

 GINDELE EMERIC MEMBRU

 MAXIM ALEXANDRU MEMBRU

Comisia de acordare a burselor şcolare GINDELE EMERIC RESPONSABIL

 TERHES MIRCEA MEMBRU

 BOTLINGER TAMES MEMBRU

 HODOROG MARIA MEMBRU

 CSISZAR ILDIKO MEMBRU

 SVEGLER ALBERT MEMBRU

Comisia pentru verificarea actelor depuse pentru programul GINDELE EMERIC RESPONSABIL

social "EURO 200" şi "Bani de liceu" TERHES MIRCEA MEMBRU

 MOS LUMINITA MEMBRU

 HODOROG MARIA MEMBRU

 CSISZAR ILDIKO MEMBRU

Comisia de organizare si monitorizare AEL  SVEGLER ALBERT RESPONSABIL

 CIOCOTISAN RADU  MEMBRU

 KISS LUDOVIC MEMBRU

Comisia internă de evaluare continuă a elevilor cu CES TERHES MIRCEA PRESEDINTE

 ACHIM MIHAELA MEMBRU

 CĂTANĂ MELANIA MEMBRU

 GROZA LUCIAN-OVIDIU MEMBRU

 CZUMBIL CLAUDIA MEMBRU

 HODOROG MARIA MEMBRU

Comisia de acordare a "Bursei profesionale" TERHES MIRCEA PRESEDINTE

 FEIER AURELIA MEMBRU

 SORIAN VALENTIN MEMBRU

 TAKACS PETRU MEMBRU

Comisia de organizare a activităţilor din internat MAXIM ALEXANDRU RESPONSABIL

 BOROTA GHEORGHE MEMBRU

 GOLOMAN LUCICA MEMBRU

 JURJ GHEORGHE MEMBRU

Comisia SNAC TERHES MIRCEA RESPONSABIL

 ACHIM MIHAELA MEMBRU

 HOMPOT MARIA MEMBRU

 MAXIM ALEXANDRU MEMBRU

 GROZA LUCIAN-OVIDIU MEMBRU

 MOS LUMINIŢA MEMBRU

 HODOROG MARIA MEMBRU

Comisia SIIR GINDELE EMERIC PRESEDINTE

 CSISZAR ILDIKO SECRETAR

 KISS LUDOVIC MEMBRU

 MAXIM ALEXANDRU MEMBRU

 HODOROG MARIA MEMBRU

Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor/ GINDELE EMERIC PREŞEDINTE

didactic auxiliar şi nedidactic CSISZAR ILDIKO MEMBRU

 KISS LUDOVIC MEMBRU

 CZUMBIL CLAUDIA MEMBRU

 ACHIM MIHAELA MEMBRU

 LĂPUŞTE LIVIU MEMBRU

Comisia pentru analizarea cauzelor privind pierderea, sustragerea GINDELE EMERIC RESPONSABIL

sau distrugerea unor documente şcolare, documente justificative  BUER IOANA MEMBRU

sau contabile TERHES MIRCEA MEMBRU

 HODOROG MARIA MEMBRU

Comisia pentru protectie civilă şi aparare în  GINDELE EMERIC PREŞEDINTE

 TERHES MIRCEA SECRETAR

 GROZA LUCIAN-OVIDIU MEMBRU

 LĂPUŞTE LIVIU MEMBRU

 MAXIM ALEXANDRU MEMBRU

 BOROTA GHEORGHE MEMBRU

Comisia de achiziţii a valorilor materiale(active fixe  GINDELE EMERIC RESPONSABIL

corporale şi necorporale, materiale de natura obiectelor  MAXIM ALEXANDRU MEMBRU

de inventar,materiale etc.) MADACSI IRINA MEMBRU

 CSISZAR ILDIKO MEMBRU

 MADACSI ZOLTAN MEMBRU

 KRISTO MARICA MEMBRU

 LAPUSTE LIVIU MEMBRU

Comisia de selecţionare anuală a documentelor create GINDELE EMERIC PREŞEDINTE

 LAPUSTE LIVIU MEMBRU

 HODOROG MARIA MEMBRU

 BUER IOANA MEMBRU

 CSISZAR ILDIKO MEMBRU

 MADACSI IRINA MEMBRU

Comisia de înscriere în învăţământul post-obligatoriu TERHES MIRCEA PREŞEDINTE

 HODOROG MARIA VICEPREŞEDINTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BOTLINGER TAMAS MEMBRU

 TAKACS PETRU MEMBRU

 MICLEA GHEORGHE MEMBRU

Comisia de gestionare, completare şi eliberare acte studii GINDELE EMERIC RESPONSABIL

 BUER IOANA MEMBRU

 HODOROG MARIA MEMBRU

Comisia privind responsabili cu arhiva unităţii GINDELE EMERIC RESPONSABIL

 BUER IOANA MEMBRU

 MADACSI IRINA MEMBRU

Comisia privind responsabilul cu sigiliul unităţii de învăţământ GINDELE EMERIC PREŞEDINTE

 BUER IOANA SECRETAR  ŞEF

 CSISZAR ILDIKO MEMBRU

 HODOROG MARIA SECRETAR

Comisia privind primirea, verificarea şi gestionarea actelor GINDELE EMERIC PREŞEDINTE

 justificative privind naveta elevilor din unitate HODOROG MARIA SECRETAR

 BUER IOANA MEMBRU

 CSISZAR ILDIKO MEMBRU

Comisia de reexaminare în vederea încheierea situaţiilor şcolare GINDELE EMERIC PREŞEDINTE

ale elevilor declaraţi amănaţi DIRIGINTII CLASELOR MEMBRU

 NICA MIRELA MEMBRU

 CIOCOTIŞAN RADU MEMBRU

 SORIAN VALENTIN MEMBRU

Comisia pentru comunicare şi promovare a imaginii şcolii TERHEŞ MIRCEA RESPONSABIL

şi implicarea instituţiei în proiecte şi programe educaţionale GROZA LUCIAN-OVIDIU MEMBRU

 MOS LUMINIŢA MEMBRU

 KATO ANCA MEMBRU

 ACHIM MIHAELA MEMBRU

 TERHEŞ MIRCEA MEMBRU

 CSISZMA MATILDA MEMBRU

 CIOCOTIŞAN RADU MEMBRU

 KISS LUDOVIC MEMBRU

 HODOROG MARIA MEMBRU

Comisia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului National de  TERHES MIRCEA PRESEDINTE

Protectie Sociala''Bani de liceu" KISS LUDOVIC SECRETAR

 BOTLINGER TAMAS MEMBRU

 BUER IOANA MEMBRU

 CSISZAR ILDIKO MEMBRU

 SVEGLER ALBERT MEMBRU

Comisia privind numirea responsabilului cu intocmirea foilor colective de prezenta  HODOROG MARIA PRESEDINTE

pentru personalul didactic,personalul auxiliar si nedidactic BUER IOANA MEMBRU

 HODOROG MARIA MEMBRU

 MAXIM ALEXANDRU MEMBRU

Comisia pentru numirea gestionarului cu regim special din cadrul institutiei LAPUSTE LIVIU SECRETAR

 HODOROG MARIA SECRETAR

 BUER IOANA MEMBRU

Comisia privind numirea secretarului Consiliului profesoral CHIS LORENA MEMBRU

Comisia privind numirea secretarului Consiliului de administratie HODOROG MARIA MEMBRU

Comisia privind numirea consilierului/coordonatorului pentru programe si proiecte  CSIZMA MATILDA MEMBRU

Comisia pentru sustinerea examenului de incheiere a situatiilor scolare a elevilor  GINDELE EMERIC PRESEDINTE

declarati amanati TERHES MIRCEA MEMBRU

 NICA MIRELA MEMBRU

 CIOCOTISAN RADU MEMBRU

 SORIAN VALENTIN MEMBRU

Comisia privind constituirea catedrelor/comisiilor metodice la nivelul unitatii scolare TERHES MIRCEA PRESEDINTE

Comisia privind numirea dirigintilor SEFII CATEDRELOR MEMBRU

 MOS  LUMINITA MEMBRU

 PLESA ELENA MEMBRU

 BUGA IOAN MEMBRU

 CIOCOTISAN GHEORGHE MEMBRU

 SVEGLER ALBERT MEMBRU

 PLESA ELENA MEMBRU

 CZUMBIL CLAUDIA MEMBRU

 CSIZMA MATILDA MEMBRU

 GINDELE TIBERIU MEMBRU

 GALEA MARIANA MEMBRU

 KISS LUDOVIC MEMBRU

 GOLOMAN NICOLAE MEMBRU

 SZUCS ANGELA MEMBRU

 MICLEA GHEORGHE MEMBRU

 BOTLINGER TAMAS MEMBRU

 TAKACS PETRU MEMBRU

 GROZA LUCIAN MEMBRU

 CIOCOTISAN RADU MEMBRU

 SORIAN VALENTIN MEMBRU

 SFARA SIMONA MEMBRU

 GALEA MARIANA MEMBRU

 HODOROG GHEORGHE MEMBRU

 CHIS LORENA MEMBRU

 CZIER JACINTA MEMBRU

 KATO ANCA MEMBRU

 NICA MIRELA MEMBRU

 KIN CARMEN MEMBRU

Comisia de organizare si monitorizare a activitatii de instruire practica  TAKACS PETRU MEMBRU

 TERHES MIRCEA MEMBRU

 CIOCOTISAN GHEORGHE MEMBRU

 FEIER AURELIA MEMBRU