LICEUL TEHNOLOGIC “SIMION BĂRNUŢIU” CAREI

Liceul Tehnologic Simion Bărnuţiu este situat în municipiul Carei,

oraş cu o populaţie de 22757 locuitori.


 Oraşul Carei, este atestat documentar încă din anul 1343,fiind situat la 7 km de graniţa cu Ungaria, la întretăierea şoselelor Satu-Mare, Oradea, Zalău şi Nyiregyhaza.


 La Carei, au invăţat minţi luminate, precum Simion Bărnuţiu şi Ady Endre, s-au construit biserici ortodoxe, greco-catolice si romano-catolice, populaţia eterogenă ,din punct de vedere etnic, trăind şi muncind într-o paşnică convieţuire .


 Liceul Tehnologic Simion Bărnuţiu este o instituţie de învăţămant cu o bogată tradiţie în cadrul unităţilor şcolare din oraşul nostru. Şcoala a fost înfiinţată în anul 1950 sub denumirea de Şcoala Zootehnică.


 Din anul 1975 ,schimbându-şi profilul şi domeniul ,a devenit Şcoala profesională de mecanici agricoli, pregătind pentru zona de nord-vest a României mecanicii agricoli angajaţi în unităţile de profil.


 În anul 1974 denumirea şcolii s-a schimbat in Liceu Agroindustrial având în componenţă o şcoală profesională şi clase de învăţămant liceal. Un număr de aproximativ 200 de elevi pe an de studiu se pregăteau in domeniul agricol si mecanic în specializările agronom, horticultor , mecanic agricol, sudor, strungar, electrician auto şi alte meserii cerute de piaţa muncii.


 În anul 1993 denumirea şcolii devine Grupul Şcolar Agricol având în componenţa o şcoală profesională , învăţămant liceal şi o şcoală de maiştrii.


 Din anul 2006 s-au făcut demersurile pentru schimbarea denumirii şcolii în Grupul Şcolar Simion Bărnuţiu.

 Prin ordinul Ministrului nr.1575 din 25.07.2007 se schimbă denumirea în Grupul Şcolar Simion Bărnuţiu incepând cu anul şcolar 2007-2008.


 Din 2012, denumirea școlii este Liceul Tehnologic Simion Bărnuțiu.