LICEUL TEHNOLOGIC “SIMION BĂRNUŢIU” CAREI

"Țineti cu poporul, toți, ca să nu rătăciți!"…                       cugetarea lui Bărnuțiu


Unitatea şcolară deţine:


  (profil mecanic-2, profil industrializarea lemnului, profil    construcţii,

  profil resurse materiale, profil textile-pielărie).Şcoala mai dispune de:

  •bibliotecă(27.000 volume)

  •club

  •sală de sport

  •cantină

  •internat

  •seră didactică

  •livadă pomicolă

  •cabinet medical